incimək

incimək
f.
1. Əziyyət çəkmək, ağrı hiss etmək. Eşqin yolunda qəm verə üz, aşiq inciməz. S. Ə. Ş.. <Şeyx Səlim> . . varlığını hiss etmirdi, çünki ona daş dəydikdə belə, deyəsən, incimir və qırçınmırdı. M. S. O.. İncimiş, yorulmuş Gülara artıq harayının heç bir yerə çatmayacağını görüb ala gözlərindən yaş ələməyə başladı. Ə. Vəl..
2. Küsmək, qəlbi qırılmaq, sınmaq. Neyləmişəm inciyibsən; Yenə, ey gülbədən, məndən? Q. Z.. <Hacı Əhməd Almaza:> Ancaq bacıqızı, uzun sözün qısası, biz səndən incimişik. C. C.. . . Həmyerlisi <Səməddən> qonaqlıq vermədiyinə görə incimədi. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • incimə — «İncimək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəlb — is. <ər.> 1. Ürək (adətən insanın daxili aləmi, onun hisslərinin, təəssüratının, əhvali ruhiyyəsinin simvolu, rəmzi təzahürü mənasında işlənir). Bu təsadüf onun qəlbində bir etimad oyandırdı. M. Ə. S.. Haman qız bütün səyahətçilərin qəlbini …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inciklik — is. İncimə, küsü, aradəymə, küsüşmə, narazılıq. <Dəlilər> yedilər, içdilər, keflər kökəldi, damağlar cağ oldu, inciklik yaddan çıxdı. «Koroğlu». Mirzə Süleyman atasını çox sevirdi və sağ olan vaxtında nə qədər inciklik vardısa, indi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • könül — is. şair. 1. Qəlb, ürək (mənəvi mənada). Könlümün sevgili məhbubu mənim; Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. A. S.. <Ağarəsul> . . işi yubatmayıb həmin saat könlündəki məhəbbəti qıza söylədi. . . E. Sultanov. // məc. Obrazlı təşbehlərdə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küsmək — f. 1. Hər hansı bir səbəbə görə birindən (adətən öz yaxın adamından) incimək, onunla danışmamaq, onu dindirməmək. Yoldaşından küsmək. Qonşudan küsmək. – <Kərbəlayı İsmayıl Zeynəbə:> . . Axırı, heç olmasa, götürüb nəçərnikə yazaram ki, filan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatir — is. <ər.> 1. İnsanın keçmişdə olmuş bir şeyi yadda saxlama qabiliyyəti; yaddaş, zehin. O əhvalat indi də xatirimdədir. – Xatirində varmı boranlı çağlar? Bürümüşdü bizi zalım qaçaqlar. M. Müş.. Xatirə düşmək (gəlmək) – yada düşmək, hafizədə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərrənməy — (Xanlar) incimək, narazı olmaq. – Mənnən dərrənməynən, onnan mə:m xavarım yoxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dəyinməx’ — (Gəncə, Mingəçevir, Zəngibasar) incimək. – Aşna, də:sən dünənki sözdən bir az dəyinifsən, onçun belə santuruηu sallıyıfsan (Gəncə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”